Leeuwense Vrouwenvereniging welkom

Bestuur

Voorzitter

Marian van Leeuwen

Vice voorzitter

Gerry Janssen

Penningmeester

Thea van Gelder

Bestuurslid

Lies van Eck

Betsie de Kok

Bestuurslid