Leeuwense Vrouwenvereniging welkom

Bestuur

Voorzitter

Erna van Oijen

Vice voorzitter

Gerry Janssen

Secretaris

Marian van Leeuwen

Penningmeester

Thea van Gelder

Bestuurslid

Lies van Eck